Povedali o nás...

 
Hodnotenie informačného systému Qi:
 
Dana Hronská - konateľka spoločnosti Smart Service spol. s r.o., /profesionálne účtovníctvo/
"Najvýraznejšie pozitíva, ktoré na QI vidím: 1. Možnosť evidovať doklady bez toho, aby museli byť zaúčtované. Neoceniteľný prvý krok. To znamená, že evidovať (vytvárať a zapisovať) doklady môže aj neúčtovník a používateľ má ihneď základné informácie.
a.Toto evidovanie je možné rozdeliť na strediská, akcie a kalkulačné jednice a stále nemusia byť zaúčtované.
b.Evidované doklady je možné uhrádzať a nemusia byť zaúčtované.
2. Jedna databáza - to znamená, že roky sa neoddeľujú do samostatných databáz. Veľmi jednoduché nájsť staršie doklady, ktoré ovplyvňujú súčasné účtovanie.
3. Vynikajúca práca so saldokontom. QI samé páruje nielen účty pohľadávok a záväzkov (311, 321), ale všetky účty, ktoré sa majú vyrovnať napríklad 111, 131, 261 a zobrazí iba doklady, ktoré nemajú rovnaké hodnoty. Znamená to, že aj pri tisícoch dokladoch zobrazí iba nesediace a veľmi rýchlo sa dajú nájsť prípadné nedostatky.
4. Možnosť zautomatizovania mnohých operácii. Importy (faktúr, bankových výpisov ), nastavenie predkontácií."
  1.  
 
Radoslav Molnár, konateľ spoločnosti R.M.BAL-TICHELMANN s.r.o., /výroba ručných stretch fólií, viazacie pásky a páskovacia technika, lepiace pásky.../
"S informačným systémom Qi sme vcelku spokojní. Program sme vybrali na základe prezentácie. Výhodu programu vidím v prepojení fakturácie, skladov a výroby."
 
 
Výber názorov z prieskumu spokojnosti s našimi službami. Klienti odpovedali okrem iného aj na tieto otázky:
1. Ktoré kritérium rozhodlo o tom, že ste sa rozhodli pre spoluprácu s našou firmou JRM Slovakia, s.r.o.? 
2. Čo ste najviac ocenili počas našej spolupráce?
 
 
 
Ing. Radko Bovan, konateľ spoločnosti Marketing and Business Group, s.r.o., /reklamná tlač/
"Kritériom pre spoluprácu s Vašou firmou bola výborná komunikácia s p. Paulom /konateľ JRM Slovakia, s.r.o./.
Najviac oceňujem funkčné riešenia pre IT veci, ktoré nespomalia výkon našich pracovníkov, ale vytvárajú podmienky pre zvýšenú efektivitu našej práce. Na základe skúseností by som odporučil informačný systém Qi."
 
Mgr. Martin Karlubík, konateľ spoločnosti KLARTEC, spol. s r.o., /odlučovače ropných látok a tuku, retenčné nádrže, akumulačné a požiarne nádrže, .../
"Pán Paul ma uistil, že mi dokáže zabezpečiť chod IT a tiež, že informačný systém Qi mi dokáže zabezpečiť starostlivosť o procesy vo firme. Oceňujem promtnosť, rýchlosť riešenia požiadaviek, návrhy riešení problémov. Dobrá komunikácia, žiadne zatajovanie - keď som sa aj nedovolal, tak mi potom zavolali naspäť. Z Vašich produktov by som odporučil správu IT, IS Qi - je jednoduchý a funkčný, zabezpečuje to, čo potrebujem vo firme."
 
Ing. Ján Kallo, súkromná osoba
"Výber Vašej spoločnosti pre dodávku internetového pripojenia bol z dôvodu dobrých referencií na internete. Spokojnosť pripisujem rýchlemu riešeniu problémov, stabilite pripojenia a v neposlednom rade oceňujem serióznosť."
 
Ing. Ján Kallo, CSA & EBO, s.r.o., /trojrozmerné modely stavieb, Plant Configuration Management System a jeho jednotlivé moduly/
"Výber Vašej firmy ovplyvnilo to, že som Vás poznal z domáceho pripojenia k internetu. Najdôležitejšie kritérium bola spoľahlivosť a promptné riešenie problémov."
 
Ing. Pavol Hlubina, PhD., prokurista spoločnosti AGROSTAV Trnava a.s., /stavebná firma/
"Kritériom výberu spolupráce bola cenová relácia, predpoklad operatívnosti pri riešení vzniknutých problémov. Oceňujem seriózne vzťahy a bezporuchovú prevádzku."
 
Ing. Daniel Krivošík, konateľ spoločnosti Total Quality Management, s.r.o., /riadenie kvality a manažérskych systémov/
"Pre spoluprácu s Vašou firmou sme sa rozhodli pre neschopnosť Vašej konkurencie. Oceňujem odbornú úroveň, rýchlosť reakcie a ochotu komunikovať."
 
Roman Pavelek, /overovanie, servis, kalibrácia, cajchovanie, opravy a montáž tachografov/
"Dlhodobo poznám Vašu firmu a najdôležitejšie pre spoluprácu je plnenie našich požiadaviek a komunikácia."
 
 
Radek Pospíšil, obchodný riaditeľ spoločnosti VOICE, s.r.o., /bartrové služby/
Chtel bych podekovat touto cestou firme JRM Slovakia, s.r.o., panu Václavovi Paulovi za velmi kvalitni sluzbu, kterou nam poskytnul. Meli jsme zavazny problem na pocitaci. Tento problem odstranili ve velmi kratkem case / pres noc / a velmi kvalitne. V pocitacich jsou odbornici. Doporucuji jejich sluzby, jsou spolehlivy.
 

 

Andrej Zachar, nákupca pre SLOVEO a.s., DALKIA a.s. /centrálneho zásobovanie teplom, výroba tepla.../ V spoločnosti Sloveo a.s. bolo vykonané začiatkom roka hodnotenie dodávateľov za rok 2012,do ktorého sa dostala aj Vaša spoločnosť JRM Slovakia, s.r.o.. Dodávatelia boli vybratí na základe analýzy ABC t.j. podľa najvyššieho dosiahnutého objemu nákupu za rok 2012. Pre informáciu Vám zasielame hodnotenie, ktoré dostala Vaša spoločnosť na základe stanovených kritérií, každé kritérium je oznámkované stupnicou od 1 do 4: 1 = nevyhovujúci, 2 = slabo uspokojivý, 3 = uspokojivý, 4 = výborný
Kvalita
Cena
Logistika
Vzťah, komunikácia, disponibilita 
Reaktivita v urgentných prípadoch
Technická kompetencia, sila ponuky
Dodržiavanie noriem životného prostredia, právnych predpisov a zmluvných podmienok
Dodržiavanie noriem BOZP, právnych predpisov a zmluvných podmienok
KVALITA/CENA
LOGISTIKA, VZŤAHY, REAKTIVITA
Technická kompetencia, sila ponuky
BOZP/ŽP
Celková známka
4
4
4
4
4
4
4
4
1,8
1,6
0,2
0,4
4

Mgr. Peter Vaško, vedúci útvaru výpočtovej techniky, COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo Ďakujem za ústretové jednanie a profesionálne odvedenú prácu na predajni vo Viničnom. Vyjadrujem svoju spokojnosť s prístupom a technickou zdatnosťou Vašich zamestnancov pri realizácii štruktúrovanej kabeláže v našej predajni v obci Báhoň. S pozdravom Mgr. Peter Vaško